"Arkusz organizacyjny" - program do planowania pracy szkoły

Arkusz Organizacyjny jest stworzony dla wszystkich typów szkół. Zawiera w sobie niezbędne formularze, jak również Ramowy Plan Nauki, czy Planowanie Awansu Zawodowego. Zapomnij o ręcznym nanoszeniu zmian. Teraz zrobisz to szybko, łatwo i czysto zmieniając tylko potrzebne frazy.

Program Arkusz Organizacyjny realizuje roczny projekt pracy szkoły. Dane zgromadzone w tym programie mogą być drukowane jak również przekazywane w formie elektronicznej.

Arkusz zawiera wszystkie tabele standardowego projektu pracy szkoły oraz wiele innych zestawień a także umożliwia przeprowadzenie symulacji kosztów prowadzenia szkoły.

Arkusz umożliwia też przeprowadzanie analizy kosztów realizacji projektu. Koszt osobowy nauczycieli (na fotografii obok) i administracji jest wyliczany w oparciu o wcześniej wprowadzone dane. Pozostałe składniki kosztu są określane kwotowo. Program umożliwia porównanie kosztu bieżącego z ubiegłorocznym.

Ponadto Arkusz Organizacyjny posiada następujące funkcje:

 • Obliczenia kosztów w roku budżetowym (kalendarzowym) oraz szkolnym.
 • Możliwość określania precyzji w zliczaniu godzin nauczycieli.
 • Rezygnacja z zabezpieczenia programu za pomocą klucza.
 • Ramowy Plan Nauki - potężne zestawienie wymagane przez większość organów prowadzących. Ilustruje rozkład godzin przedmiotu w poszczególnych latach nauki każdego oddziału.
 • Zestawienie stopni awansu zawodowego i planowanych zmian - bardzo istotne w planowaniu wydatków.
 • Bardzo rozbudowana część opisująca Administrację i Obsługę - wymagane przez większość organów prowadzących.
 • Dodatkowe dane, określające liczbę wszelkich etatów w placówce.
 • Precyzyjny system szacowania kosztu funkcjonowania szkoły. W szczególności obliczany jest koszt Administracji i Obsługi.
 • Pojęcie kosztu w roku szkolnym oraz w roku budżetowym.
 • Oraz wiele innych.

Program dostępny w różnych opcjach cenowych dostosowanych do wielkości szkoły.

Cena programu BRUTTO:

 • Wersja MINI (do 15 nauczycieli) – 215,00zł
 • Wersja MIDI (do 30 nauczycieli) – 315,00zł
 • Wersja MAXI (do 250 nauczycieli) – 515,00zł

NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWOTNIA A OPŁATA JEDNORAZOWA

>>ZAMÓW