"Cenzurka" - program do komputerowego wypełniania świadectw

Program Cenzurka jest świetnym narzędziem do przygotowania i wypełniania "Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole" dla przedszkoli oraz świadectw szkolnych. Program pomoże Ci także stworzyć inne dokumenty o stałym wyglądzie. Ten niezwykle łatwy i niedrogi program ułatwi pracę każdemuto przygotowuje dokumenty kończace jakiś etap edukacji.

A oto najważniejsze cechy programu:

 • Cenzurka w wersji HURT obsłuży całą szkołę. Program jest wielostanowiskowy. Każdy nauczyciel może zgrać sobie na nośnik Cenzurkę wraz z potrzebnymi mu wzorcami świadectw. Zaletą tej cechy jest wygoda przy wypełnianiu. Jeden nauczyciel wprowadza dane szkoły, a potem każdy sam wypełnia potrzebne mu wzorce na własnym komputerze. Drukowanie świadectw odbywa się w szkole.
 • Cenzurka posiada wiele ułatwień, sprawiających błyskawiczne wypełnianie świadectw. Są to skróty klawiaturowe, funkcja wpisywania tej samej frazy w zaznaczonych komórkach, pobiera dane z arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • cenz1b- Funkcja drukowania dostosowana jest do każdej drukarki. Cenzurka wydrukuje dokumenty w każdym formacie, w jakim działa nasza drukarka. Poza tym drukuje tak na czystych formularzach, jaki na papierze giloszowym.
 • W klasach 1-3 szkoły podstawowej Cenzurka wprowadza oceny opisowe. Przygotowaliśmy ciekawe, gotowe frazy do wstawienia w osobie drugiej i trzeciej. Jeśli jednak nasze pomysły Ci się nie spodobają, zawsze możesz je zmienić.
 • cenz12b- Jeśli wygoda wypełniania świadectw bardzo Ci się spodobała, możesz również inne dokumenty wprowadzić do Cenzurki. Wraz z nią otrzymujesz darmowo dwa inne programy: LINIUSZEK i WYMIAR, za pomocą których zwymiarujesz i stworzysz wzory innych pism na przykład legitymacji. Możesz wprowadzić również elementy graficzne na przykład godła czy herby.
 • Cenzurka jest bezpiecznym i bardzo funkcjonalnym programem. Współpracuje z Excelem a także innymi programami bazodanowymi, które eksportują i importują dane do plików tekstowych. Program nie integruje się w żaden sposób z systemem Twojego komputera. By go usunąć wystarczy fizycznie usunąć plik.
 • Opłata za program jest jednorazowa. Nie pobieramy opłat abonamentowych.

Cenzurka zawiera około 98% wszystkich świadectw. Poniżej przedstawiamy ich symbole, tak abyś wiedział czy również Twoje wzorce są zawarte w programie.

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2023:

Dla szkoły podstawowej

 • MEiN-I/1/1 z arkuszem ocen MEiN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEiN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEiN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEiN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEiN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEiN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEiN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEiN-I/10/1.
 • MEiN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEiN-I/11/1.
 • MEiN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

Dla szkoły specjalnej

 • MEiN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEiN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEiN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla liceum

 • MEiN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEiN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEiN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla technikum

 • MEiN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEiN-I/19/2 i MEiN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEiN-I/21/2 i MEiN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.

Dla szkoły branżowej I st.

 • MEiN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEiN-I/23/2 i MEiN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEiN-I/25/2 i MEiN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły branżowej II st.

 • MEiN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEiN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

Dla szkoły policealnej

 • MEiN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEiN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

Zaświadczenia

 • MEiN-I/90 zaświadczenie o zawodzie.
 • MEiN-I/91 zaświadczenie o przebiegu nauczania.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


 

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2022:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.
 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

Dla szkoły specjalnej

 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen.

Dla liceum

 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla technikum

 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.

Dla szkoły branżowej I st.

 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły branżowej II st.

 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

Dla szkoły policealnej

 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

Legitymacje

 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N i MEN-I/4-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).

Dla szkół artystycznych

 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/3c w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 i ART/4/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • Nowe: ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • Nowe: ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20b w wersjach A4 i A3.
 • ART/21 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.

Zaświadczenia

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

-------------------------------

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2021:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/1/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy I-III).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1 (klasy IV-VII).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 z arkuszem ocen MEN-I/44/1. (klasa VIII).
 • MEN-I/44/1 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/5/1 (przysposobienie do pracy).
 • MEN-I/10/1.
 • MEN-I/6/1 (niepełnosprawni).
 • MEN-I/11/1.
 • MEN-I/46/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (przejściowe klasa VII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (przejściowe klasa VIII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/1.
 • MEN-I/63m/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/63n/1 (przejściowe strona tytułowa arkusza ocen dla przechodzących).

Dla gimnazjum

 • MEN-I/13b/2 (dorosłych, promocyjne z arkuszem ocen).

Dla szkoły specjalnej

 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/28/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla liceum

 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
 • MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)

Dla technikum

 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen) wersje A4 i A3.
 • MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)

Dla szkoły branżowej I st.

 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).
 • MEN-I/23b/2 i MEN-I/24b-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen przejściowe)
 • MEN-I/25b/2 i MEN-I/26b-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)

Dla szkoły branżowej II st.

 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).
 • MEN-I/26a/2 (ukończenia z arkuszem ocen przejściowe)

Dla zasadniczej szkoły zawodowej

 • Strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk.
 • MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa przejściowe).

Dla szkoły policealnej

 • MEN-I/53/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/30/2 (ukończenia z arkuszem ocen strony semestralne i strona końcowa).

Legitymacje

 • MEN-I/1 i MEN-I/1 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/2 i MEN-I/2 x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/3-N i MEN-I/3-N x 8 (8 szt. na karton A4 horyzontalnie).
 • MEN-I/4-N.

Dla szkół artystycznych

 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/4 i ART/4/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20b w wersjach A4 i A3.
 • ART/21 w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.

-------------------------------

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2019:

Wzorce przejściowe dla szkoły podstawowej na sezon 2018/2019:
 • MEN-I/1/1 (promocyjne klasa III) z arkuszem ocen MEN-I/37b/2.
 • MEN-I/3a/2 (promocyjne klasa VI) z arkuszem ocen MEN-I/37b/2.
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (promocyjne klasa VII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/2.
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (ukończenia klasa VIII) z arkuszem ocen MEN-I/63m/2.
 • MEN-I/37b/2 (strona tytułowa arkusza ocen).

Dla szkół artystycznych (z oceną punktową):
 • ART/1 w wersjach A4 i A3.
 • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/3a i ART/3a/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/5 i ART/5/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/7 i ART/7/w.
 • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/20a w wersjach A4 i A3.
 • ART/20c w wersjach A4 i A3.
 • ART/25 w wersjach A4 i A3.
 • ART/29 i ART/29/w.
 • ART/32.
 • ART/33.
 • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.

Zaświadczenia o ukończeniu ...

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (rozp. MEN 18 sie. 2017).
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (rozp. MEN 18 sie. 2017).

Wzory dla programu Cenzurka w wersji 2018:

Dla szkoły podstawowej

 • MEN-I/45/1 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/46/1 (strona tytułowa arkusza ocen dla niepełnosprawnych).
 • MEN-I/1/1 (promocyjne I-III z arkuszem ocen).
 • MEN-I/3/1 i MEN-I/4-w/1 (promocyjne IV-VII z arkuszem ocen).
 • MEN-I/8/1 i MEN-I/9-w/1 (ukończenia z arkuszem ocen).
 • MEN-I/6/1 (promocyjne niepełnospr. z arkuszem ocen).
 • MEN-I/11/1 (ukończenia niepełnospr. z arkuszem ocen).

Dla liceum
 • MEN-I/48/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/13/2 i MEN-I/14-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/16/2 i MEN-I/17-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla technikum

 • MEN-I/49/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/19/2 i MEN-I/20-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/21/2 i MEN-I/22-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły branżowej I st.

 • MEN-I/50/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/23/2 i MEN-I/24-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/25/2 i MEN-I/26-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły branżowej II st.

 • MEN-I/51/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/27/2 i MEN-I/28-w/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/29/2 i MEN-I/30-w/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły specjalnej

 • MEN-I/47/2 (strona tytułowa arkusza ocen).
 • MEN-I/31/2 (promocyjne z arkuszem ocen).
 • MEN-I/32/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla szkoły policealnej

 • MEN-I/52/2 (strona tytułowa arkusza ocen i strona praktyk).
 • MEN-I/33/2 (ukończenia z arkuszem ocen).

Dla przedszkola

 • MEN-I/74 (informacja o gotowości do podjęcia nauki ...).

Dla szkół artystycznych

 • ART/40 i ART/40/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.
 • ART/41 i ART/41/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.

 • Dla szkół artystycznych (z oceną punktową)

  • ART/7 i ART/7/w. Uwaga - wzór nie zatwierdzony w momecie 2018-06-18, godz. 13.30.
  • ART/29 i ART/29/w (z nadrukiem PRK I). Uwaga - wzór nie zatwierdzony w momecie 2018-06-18, godz. 13.30.
  • ART/40 i ART/40/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.
  • ART/41 i ART/41/w (z nadrukiem PRK V) w wersjach A4 i A3.  Uzupełnione programu Cenzurka w wersji 2017:

  Dla szkoły podstawowej

  • MEN-I/6b/2 i MEN-I/6b-w/2 (ukończenia z nadrukiem PRKI w wersjach z i bez arkusza ocen).
  • MEN-I/7a/2 (ukończenia z nadrukiem PRKI z niepełnosprawnością).

  Dla gimnazjum

  • MEN-I/13b/2 i MEN-I/13b-w/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII w wersjach z i bez arkusza ocen).
  • MEN-I/14b/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII dla oddziałów przysposabiających do pracy).
  • MEN-I/15b/2 (ukończenia z nadrukiem PRKII z niepełnosprawnością).


  Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2016: Dla szkół artystycznych

  • ART/1 i ART/1/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/3 i ART/3/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/4 w wersjach A4 i A3.
  • ART/5 i ART/5/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/6 i ART/6/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/7 i ART/7/w.
  • ART/20 i ART/20/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/22 w wersjach A4 i A3.
  • ART/25 w wersjach A4 i A3.
  • ART/27 i ART/27/w.
  • ART/30.
  • ART/31.
  • ART/40 i ART/40/w w wersjach A4 i A3.
  • ART/41 i ART/41/w w wersjach A4 i A3.

  Najnowsze wzory dla programu Cenzurka w wersji 2015: Dla szkół artystycznych

  • ART-II/200/3.
  • ART-II/200/3a.
  • ART-II/201/3 i ART-II/201-w/3 w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/201/3b i ART-II/201-w/3b w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/202/3a w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/204/3 w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/204/3a w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/205/3 i ART-II/205-w/3.
  • ART-II/205/3a i ART-II/205-w/3a.
  • ART-II/233/3a i ART-II/233-w/3a w wersjach A4 i A3.
  • ART-II/235/3a i ART-II/235-w/3a w wersjach A4 i A3.

  Dla gimnazjum (zmiany w arkuszach ocen).

  • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/39b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
  • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/40b/2 dla zakładających arkusze w klasach z upośledzeniem umysł. w stopniu umiark. lub znaczn.
  • MEN-I/3/2 i MEN-I/3-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 1 i 2.
  • MEN-I/6/2 i MEN-I/6-w/2 z nowym arkuszem ocen dla klas 3.
  Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

  Dla liceum ogólnokształcącego (zmiany w arkuszach i świadectwach).

  • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/42b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
  • Nowe MEN-I/21a/2 i MEN-I/21a-w/2 (promocyjne) z nowym arkuszem ocen.
  • Nowe MEN-I/23a/2 i MEN-I/23a-w/2 (ukończenia) z nowym arkuszem ocen.
  Powyższe wzorce bez arkuszy ocen dla wersji MINI programu.

  Dla technikum (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach)

  • Nowa strona tytułowa oraz strona praktyk zawodowych arkusza ocen MEN-I/44b/2.
  • Nowe MEN-I/27a/2 i MEN-I/27a-w/2 (promocyjne), bez lub z nowym arkuszem ocen.
  • Nowe MEN-I/28a/2 i MEN-I/28a-w/2 (ukończenia), bez lub z nowym arkuszem ocen.
  Powyższe w wersjach podzielonych na kartki A4 (dla wersji programu Cenzurka 2014 lub nowszej).

  Dla zawodówki (zmiany w arkuszach ocen i świadectwach)

  • Nowa strona tytułowa oraz strona praktyk zawodowych arkusza ocen MEN-I/45b/2.
  • Nowe MEN-I/17a/2 i MEN-I/17a-w/2 (promocyjne), bez lub z nowym arkuszem ocen.
  • Nowe MEN-I/18a/2 i MEN-I/18a-w/2 (ukończenia), bez lub z nowym arkuszem ocen.

  Dla szkoły policealnej

  • Nowa strona tytułowa arkusza ocen MEN-I/46b/2 dla zakładających arkusze w 1-szych klasach.
  • Kompletny arkusz ocen MEN-I/46b/2.

  Dla dorosłych

  • Kompletny arkusz ocen MEN-I/47b/2.
  • Nowość: MEN-I/54/2 - Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  Cena programu BRUTTO:

  • wersja MAXI 415,00 zł - dla całej szkoły i z obslugą arkusza ocen

  NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWOTNIA A OPŁATA JEDNORAZOWA

  >>POBIERZ      >>ZAMÓW