"Chomik" - program do inwentaryzacji

Chomik Chomik będzie Ci pomocny w zarządzaniu wyposażeniem szkoły. Amortyzacja, księgi inwentarzowe, spisy z natury, wykresy, zestawienia… to coś z czym Chomik nie ma problemu.

Program komputerowy „Chomik” jest przeznaczony do przechowywania i obsługi zasobów materialnych i niematerialnych. Służy on do udostępniania danych o tych zasobach i może być instalowany na dowolnej liczbie komputerów.

Wraz z programem „Chomik” bezpłatnie jest dodawany program „Katalog” służący do bezpiecznego udostępniania informacji o mieniu, jedynie je odczytując. Program pobiera dane zgromadzone w formacie Excell. Wszystkie jego tabele można edytować i formatować jak również drukować.

- Dane zdefiniowane w programie to : numer inwentarzowy, tytuł, rodzaj, klucz, fotografia, osoba odpowiedzialna, opis, wartość w momencie nabycia, wartość po aktualizacji, numer likwidacji, a także następujące cechy dla atrybutu „Środek Trwały”: Klasyfikacja Środka Trwałego, Początek Amortyzacji, Koniec Amortyzacji, Wartość końcowa, Stawka roczna amortyzacji, Okres Amortyzacji, Wartość Pozostała, Wartość zamortyzowana, Liczba Rat Odpisanych, Liczba Rat Zaplanowanych, Komentarz.

Program dostarcza również kilkunastu zestawień tabelarycznych jak: raport ogólny, raport o stanie wyposażenia, o stanie środków trwałych, Księga Inwentarzowa, Rejestr likwidacji oraz zestawienia tematyczny i wykresy.

Chomik służy jednocześnie do amortyzowania środków trwałych. Program nawet automatycznie będzie pilnował dni, w których dany środek powinien być zamortyzowany i przypominał o tym przy włączeniu programu.

Program nie wymaga żadnych szkoleń - wystarcza zaglądanie do załączonej broszurki, analiza podręcznego systemu pomocy i ewentualnie kontakt telefoniczny lub mailowy z producentem.

Program współpracuje z popularnymi czytnikami kodów paskowych, działającymi w standardzie Code 39 i włączanymi w gniazdko klawiatury. Taki skaner - czytając jakiś kod paskowy - dostarcza informacji identycznej z tą, jakiej dostarczyłoby naciskanie pewnych klawiszy.

Program przygotowaliśmy w 3 wersjach ilościowych, różniących się ceną.

Wersja MINI (do 1 000 pozycji ) - 215zł
Wersja MIDI (do 1 000 pozycji) - 415zł
Wersja MAXI (do 50 000 pozycji) - 615zł

NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWTONIA A OPŁATA JEDNORAZOWA

>>POBIEŻ      >>ZAMÓW