"Sekretariat" - program do wspomagania pracy sekretariatu

Sekretariat Program Sekretariat wspomaga pracę sekretariatu. Przeznaczony jest dla wszelkiego rodzaju szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolnych. Program pozwala na szybkie i łatwe znajdowanie informacji o uczniach. Program wyklucza konieczność wielokrotnego zapisywania tych samych danych w różnych miejscach.Funkcjonalność programu „Sekretariat”

 • Zbieranie informacji o uczniachInformacje o przyjęciu i ukończeniu
 • dane tele-adresowe, pochodzenie
 • zdjęcie
 • Informacje o obowiązku szkolnym
 • Informacje o indywidualnym toku nauki
 • Informacje o dojeździe do szkoły
 • Informacje o żywieniu ucznia
 • Prowadzenie kartoteki kandydatów
 • Informacje o rodzicach i opiekunach
 • Informacje o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Dane o zajęciach dodatkowych (specjalistycznych i pozalekcyjnych)
 • Ewidencja dokumentów wydanych uczniowi
 • Informacje o historii edukacji ucznia
 • Informacje o udzielonej pomocy finansowej
 • Informacje o praktykach zawodowych
 • Ewidencja wpłat dokonywanych przez ucznia
 • Ewidencja obowiązku przygotowania przedszkolnego
 • Ewidencja obowiązku ucznia nauki do 18 roku zycia
 • Informacje o jezykach obcych
 • Informacje dotyczące obowiązku szkolnego
 • Informacje dotyczące rejonizacji
 • prowadzenie ewidencji uczniów należących do obwodu szkoły, a uczęszczających do innych szkół
 • przenoszenie uczniów klas ostatnich do grupy absolwentów;
 • automatyczną promocję uczniów
 • Rejestr informacji dotyczącej organizowanego wypoczynku dla ucznia
 • Prowadzeni rejestru praktyk
 • Prowadzenie rejestru wypadków
 • gromadzenie danych na potrzeby SIO
 • zestawienia na podstawie danych SIO
 • Zbieranie informacji o nauczycielach, wykształcenie i kwalifikacje pedagogiczne
 • posiadane specjalizacje;
 • przedmioty, z których pedagog prowadził zajęcia oraz o okresy ich prowadzenia;
 • staż prac i status zawodowy;
 • Lista przedmiotów
 • Lista predefiniowanych nazw przedmiotw z możliwością edycji
 • Zbiereanie informacji o szkole struktura szkoły (klasy, oddziały)
 • Obsługa świadectw
 • Rozliczenie druków świadectw
 • prowadzenie ewidencji zapotrzebowań, przyjęć, przekazań do wypełnienia, wydań oraz zniszczeń druków świadectw
 • Rejestr legitymacj izapisywanie wszystkich danych zawartych w legitymacji
 • możliwość wydruku legitymacji
 • informacje o wydaniu legitymacji
 • informacje o zagubieniu, wydaniu duplikatu, zniszczeniu legitymacji
 • Drukowanie arkusza ocen drukowanie i zbieranie informacji o wszystkich polach
 • Prowadzenie rejestru matur
 • . Wydruk raportów, list uczniowskich, zestawień, lista wszystkich raportów jakie będą generowane przez system
 • wydruk list uczniów wg klas,
 • rodzaju nauczania (jakie są rodzaje nauczania?)
 • wydruk list wychowawców wg: nazwisk, klas,
 • wyników klas (średnie uczniów)
 • ze wskazanego rocznika
 • dzieci z podziałem na obwody
 • zestawienia zaległych wpłat
 • księga ucznia
 • Prowadzenie ewidencji zapotrzebowań sekretariatu i szkoły
 • Zdefiniowanie użytkowników programu i ich ról
 • możliwość zdefiniowania użytkowników programu.
 • Wybór predefiniowanych ról i ich uprawnień
 • lista użytkowników i ich uprawnienia
 • Obsługa matur
 • Lista maturzystów
 • Wybierane przedmioty na maturze (raporty)
 • ewidencjonowanie wyników matur

NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWTONIA A OPŁATA JEDNORAZOWA

>>POBIERZ      >>ZAMÓW