"Spiżarnia" - program magazynowy

Spiżarnia

Program magazynowy Spiżarnia jest programem magazynowym stworzonym specjalnie dla intendentów i dietetyków, magazynierów. Doskonale usprawnia pracę Intendenta, ponieważ wykonuje za Państwa wszystkie obliczenia i zestawienia na koniec miesiąca, oblicza stawkę żywieniową.

Zawiera on magazyn spożywczy, gospodarczy itp. Obejmuje przychody, rozchody, kartoteki towarów, raporty żywieniowe przedstawiające jadłospis, liczbę osób (w tym dzieci, personelu, gości – zależnie od Państwa potrzeb), obliczoną stawką żywieniową na 1 osobę, całkowity koszt przygotowania wszystkich posiłków itd.

Program zawiera m.in. takie zestawienia miesięczne:
- Zużycia z magazynu przedstawiające stan początkowy, przychód, rozchód, saldo końcowe towarów.
- Zestawienie przychodów wartościowo-ilościowe.
- Zestawienia rozchodów wartościowo-ilościowe.
- Zestawienia według cen.
- Zestawienia raportów żywieniowych z wyliczoną stawką miesięczną oraz dzienną.
- Stan magazynu na dzień aktualny i na dowolny dzień.

Ponadto posiada następuję możliwości: - kartoteki towarów oraz historię ruchu towarów, kartoteki dostawców;
- rozwiązuje problem przyjmowania dokumentów PZ i faktur zbiorczych za dostawy np. mleka, chleba, które odbywają się cyklicznie, a faktury dostarczane są co jakiś czas;
- stan i wartość magazynu jest tak prowadzona przez program, że magazyn zawsze bilansuje się do zera, nie powoduje odchyleń cen wynikających z naliczania podatku VAT;
- w przypadku pomyłki pozwala na poprawianie, usuwanie lub wstawianie dokumentów w dniach poprzednich,
- można rejestrować korekty faktur VAT;
- pozwala na łatwą i szybką archiwizację, tj. na zabezpieczenie danych;
- prowadzi rozchody wg kolejki FIFO i tym samy potrafi pamiętać za użytkownika różne ceny na kartotece;
- posiada kilka niezależnych magazynów np. spożywczy, gospodarczy, środków czystości itd.

Program jest bardzo łatwy w obsłudze, co potwierdzają intendenci i magazynierzy wielu placówek budżetowych w całym kraju. Dzięki programowi ich praca stała się łatwiejsza i szybsza, i co najważniejsze wszystkie niezbędne zestawienia na koniec miesiąca wykonują w ciągu chwili.

Wymagania systemowe: dowolny komputer z systemem Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7/8/10, dowolna drukarka.

 • Do grona użytkowników programu Spiżarnia należą:
 • przedszkola;
 • żłobki;
 • szkoły;
 • internaty;
 • domy dziecka;
 • domy opieki społecznej (DPS);
 • ośrodki wypoczynkowe;
 • zakłady poprawcze;
 • ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • prywatne gabinety dietetyczne;
 • szpitale;
 • akademie medyczne;
 • wszelkie poradnie, np.: diabetologiczne;
 • zakład specjalne;
 • restauracje;
 • zakłady pracy prowadzące posiłki regeneracyjne.

Cena brutto: 1390,00 zł

NASZE PROGRAMY SĄ BEZ ABONAMENTU. LICENCJA NA ICH UŻYTKOWANIE JEST DOŻYWOTNIA A OPŁATA JEDNORAZOWA

>>POBIERZ      >>ZAMÓW