Niezbędnik diagnosty SKP

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY. WSZYSTKIE NAJNOWSZE PRZEPISY DLA DIAGNOSTÓW, KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW W 2024 ROKU

W najnowszej wersji weszły w życie znaczące zmiany które wersja ta obejmuje w porównaniu do poprzedniej

 • - Nowe warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia
 • - Prawo o ruchu drogowym w przedmiocie
 • - informacją odnoszącą się do zasad pobierania opłat w stacjach kontroli pojazdów w kontekście najnowszego stanowiska Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
 • - Zmiana Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym, Cepik –
 • - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów
 • - Rozporządzenie w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
 • - Rozporządzenia dotyczące rejestracji samochodów z kierownicą po prawej stronie,
 • - Rozporządzenie w sprawie homologacji i montażu instalacji
 • przystosowującej dany pojazd do zasilania gazem
 • - Rozporządzenie w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • - Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobie przeprowadzania badań
 • technicznych kolejki turystycznej oraz ich niezbędnego wyposażenia
 • - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
 • - Ustawa w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
 • związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • - Rozporządzeniew sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem
 • - Ustawa w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.
  Rozporządzenie określa:
  • Sposób prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów;
  • warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji;
  • rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom
  • rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione
  • dane identyfikujące pojazd
  • wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
 • - całe nowe rozporządzenia sprawie opłaty ewidencyjnej
 • - nowe druki sprawozdań które przesyła SKP do ministerstwa
 • - np nowy wzór zaświadczenia z przeprowadzenia badania technicznego i rodzaj umieszczanych danych
 • - również rozporządzenie zmiany wymagania wobec niektórych pojazdów do nauki jazdy.
 • - zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
 • - nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów zabytkowych
 • - nowe rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów
 • - zmiany w rozp. w sprawie rejestracji pojazdów
 • - zmiany w rozp. w spr. czynności org.rej. pojazdy
 • - nowe rozp. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Zostały tutaj omówione tzw. „trudne zagadnienia” związane ze specyfiką wykonywania badan technicznych. Ciekawym elementem są praktyczne narzędzia służące pomocą w wykonywaniu BTP jak grafika dot. oświetlenia, ustalania mas i nacisków , szczegółowe procedury badan pojazdów ADR i zabytkowych, rozkodowywania nr VIN czy ustalaniu roku produkcji pojazdu, oznakowanie zgodności produkowanych szyb z normą amerykańska DOT

Znajdują się tutaj również:

 • - Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
 • - Wysokości opłat związanych z prowadzeniem SKP
 • - Zakresie i sposobie przeprowadzania badań technicznych
 • - Identyfikacja Pojazdu – Dekodowanie VIN
 • - Dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdów
 • - Ustalanie dopuszczalnych mas i nacisków
 • - Badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego
 • - Tachograf w badaniach technicznych
 • - Ogumienie, indeksy, oznakowania opon i obręczy
 • - Wzory zaświadczeń
 • - Warunki przewidziana dla pojazdów VAT
 • - Odpowiedzialność prawna diagnosty i przedsiębiorcy
 • - Zatrudnienie wymagania prawne

Podstawowym przepisem jest rozporządzenie o warunkach technicznych w którym zawarte są warunki techniczne dla szczególnych specyficznych pojazdów a wydane w przepisach, w których diagnoście mogło by nie przyjść do głowy by ich szukać.

>>ZAMÓW